Lịch công tác Tuần 44 (từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

320

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  29/10
07h00’ Tổ chức cho sinh viên đi thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp tại cơ quan, doanh nghiệp

Ban chủ nhiệm Khoa, giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực tập

TS. Khương Mạnh Hà

Tại các điểm thực tập

Thứ ba  30/10
14h00’ Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ tư  31/10
15h00’

Họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài xử lý chất thải phòng thí nghiệm

Nhóm nghiên cứu

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm 01/11
Thứ sáu  02/11                                                            
Thứ  bảy 03/11
Chủ nhật 04/11
Nhắc việc: