Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017)

307
LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Tuần từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017)
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai   (08/5)
7h00’ Làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang Đảng ủy viên
TS. Nguyễn Văn Bài
Bí thư Đảng ủy
TS. Nguyễn Quang Hà
Phòng họp số 2
9h00 Sát hạch đánh giá năng lực giảng dạy thực hành (GV. Đỗ Lan Anh) Ban chủ nhiệm Khoa, ThS. Phạm Quốc Thăng và giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐT
TS. Nguyễn Bình Nhự
Phòng máy tính thực hành
Thứ ba  (09/5)
8h00 Họp công tác chuẩn bị tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 – năm 2017 Hội đồng Tuyển sinh thạc sĩ Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Quang Hà
Phòng họp số 2
8h50 Sát hạch đánh giá năng lực giảng dạy thực hành (GV. Lê Thúy) Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM QLDD và giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐT
TS. Nguyễn Bình Nhự
Giảng đường B301
14h00 Họp Bộ môn QLDD Cán bộ, giảng viên Bộ môn QLDD Trưởng Bộ môn
ThS. Đỗ Thị Lan Anh
Phòng họp Khoa
Thứ 4  ( 10/5)
8h00 Nghiệm thu bài giảng đã đăng ký Hội đồng nghiệm thu theo QĐ của Trưởng khoa Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp Khoa
14h00 Đánh giá, lựa chọn các Video-Clip dự thi Ban tổ chức Cuộc thi Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp Khoa
17h00 Làm việc với BCH Đoàn trường mở rộng ĐUV
TS. Nguyễn Văn Bài
BCH Đoàn trường Phòng họp số 1
Thứ 5  (11/5)
8h00
(Cả ngày)
Thông qua chương trình đào tạo điều chỉnh 04 ngành Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Quang Hà
Phòng họp số 2
13h00 Sát hạch đánh giá năng lực giảng dạy thực hành (GV. Phạm Trang) Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM QLTNMT và giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐT
TS. Nguyễn Bình Nhự
Giảng đường B201
19h00 Ch. trình «Gặp gỡ Tháng 5)
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác Hồ
Cán bộ, viên chức, sinh viên thuộc Khoa và đại biểu mời Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Hội trường B5
Thứ 6  (12/5)
13h00 Sát hạch đánh giá năng lực giảng dạy thực hành (GV. Dương Hậu) Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM QLTNMT và giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐT
TS. Nguyễn Bình Nhự
Giảng đường B201
14h00’ Thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp khoa
Thứ  Bảy  (13/5)       
Chủ nhật  (14/5)       
Nhắc việc: 

– Trưởng các bộ môn nộp kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (dự kiến) nộp giáo vụ Khoa để tổng hợp chậm nhất thứ 4 ngày 10/5/2017.
– Giảng viên hoàn thiện chỉnh sửa đề cương thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLDD nộp cho Giáo vụ Khoa để tổng hợp.
– Các đồng chí được phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình «Gặp gỡ Tháng 5» hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị trước thứ 4 ngày 10/5/2017.