Lịch công tác Tuần 18 (từ ngày 29/4 đến ngày 05/5 năm 2019)

281

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  29/4                                                                                                
Thứ ba  30/4
Thứ tư  01/5
Thứ năm 02/5
08h00’ Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (GS. Hoàng Chí Bảo giảng bài)

Toàn thể đoàn viên là CBGV, sinh viên được triệu tập và các đại biểu quan tâm

Đ/c Đàm Thuận Minh Bình

Hội trường B5

15h00’ Họp đánh giá tiến độ thực hiện các Dự án

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và cán bộ tham gia thực hiện

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu  03/5
Thứ  bảy 04/5                                                           

Cán bộ, viên chức và người lao động đi làm bù cho ngày 29/4/2019

Chủ nhật 05/5
Nhắc việc:

Trưởng các Bộ môn xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 nộp giáo vụ Khoa để tổng hợp (lưu ý cân đối số giờ giảng của giảng viên, hạn chế số giờ giảng đối với cán bộ làm công tác quản lý (Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn).

– Cán bộ được phân công phụ trách các dự án báo cáo chi tiết kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại và kế hoạch thực hiện của các tuần tiếp theo (cho đến hết tháng 7/2019.