Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2018)

254

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  26/3
08h30’ Lễ mitting kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khách mời, BCH Đoàn trường và các đại biểu được triệu tập

ThS. Đàm Thuận Minh Bình

Hội trường B5

Thứ ba  27/3
8h00’ Họp rà soát các học phần có nội dung thực hành, thực địa ngoài trường BCN Khoa, Trưởng các BM, Giáo vụ và Giảng viên phụ trách các học phần có liên quan

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

9h30’ Họp thông qua kế hoạch và trao đổi kinh nghiệm công tác TVTS năm 2018 BCN khoa, CB-GV được phân công và đại diện Trung tâm TS-GTVL

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ tư  28/3
08h00’ Thông qua đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 Hội đồng Khoa học cấp Khoa, chủ nhiệm đề tài và cán bộ quan tâm

Phó trưởng Khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp Khoa

09h00’ Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp lớp DL-KETOAN5B và sinh viên xét            tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 3/2018 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

Thứ năm 29/3
Thứ sáu  30/3                                                           
Thứ  bảy 31/3
Chủ nhật 01/4
Nhắc việc:

–         Ban chấp hành Liên chi đoàn tiếp tục triển khai kế hoạch thiết kế Video-Clip trong cán bộ, đoàn viên;

–         Bà Thơm – Giáo vụ Khoa tổng hợp theo ngành các học phần có nội dung thực hành/thực địa ngoài trường báo cáo Ban chủ nhiệm khoa trước 16h00 ngày 26/3/2018;

–         Giảng viên đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 chuẩn bị nội dung đề xuất (theo mẫu) để thông qua Hội đồng Khoa học cấp Khoa;

–         Cố vấn học tập các lớp thông báo đôn đốc sinh viên hoàn thiện học phí theo yêu cầu của Nhà trường.