LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2018)

344

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  19/3

06h00

Đưa sinh viên Đại học Khóa 7, Cao đẳng Khóa 18 đi học GDQP&AN tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

Ban chỉ đạo, toàn thể sinh viên Đại học Khóa 7 và Cao đẳng Khóa 18 Phó Hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

Hội trường B5

08h00

Tập trung thí sinh phổ biến nội dung thi tuyển dụng viên chức Trưởng khoa và các ứng viên dự tuyển Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 1

10h30

Phổ biến nội dung thi tuyển viên chức năm 2018 (phần kiến thức chuyên ngành) Trưởng khoa, Trưởng các BM, cán bộ tham gia chuẩn bị nội dung ôn tập và các ứng viên Khoa TNMT Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp

Bộ môn

Thứ ba  20/3

08h00-10h45

Họp Bộ môn QLTNMT Toàn thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường Trưởng Bộ môn

ThS. Phạm Quốc Thăng

Phòng họp số 2
10h45-12h00 Họp kiểm điểm kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường: Xây dựng phương án xử lý nước thải Phòng thí nghiệm BCN Khoa, Chủ nhiệm đề tài và toàn thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ tư  21/3

09h00

Họp xét hồ sơ tuyển sinh cao học Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ năm 22/3
Thứ sáu  23/3                                                           
Thứ  bảy 24/3

7h30-11h30

Học tập NQ Đại hội Đoàn các cấp Cán bộ, đoàn viên được triệu tập Bí thư Đoàn trường

Đ/c Đàm Thuận Minh Bình

Hội trường B5

Chủ nhật 25/3

7h00-11h30

Ngày hội Đoàn viên Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bí thư Đoàn trường

Đ/c Đàm Thuận Minh Bình

Nhà thi đấu

Nhắc việc:

–         Cố vấn học tập các lớp Đại học Khóa 7, Cao đẳng Khóa 18 nhắc nhở sinh viên có mặt tại Hội trường B5 đầy đủ và đúng giờ để đi học GDQP&AN tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang;

–         Trưởng các Bộ môn rà soát các học phần có nội dung thực hành ngoài trường báo cáo Trưởng khoa bằng văn bản (lớp, nội dung thực hành, thời gian, địa điểm, đơn vị phối hợp) nộp Văn phòng khoa chậm nhất ngày 23/3/2018 để tổng hợp. Riêng 2 học phần Pháp luật đất đai – lớp D-QLDD6A (Thầy Thăng), Giao đất và thu hồi đất – lớp D-QLDD5A (Cô Thúy) báo cáo trực tiếp với Trưởng Bộ môn và Trưởng khoa trước khi tổ chức cho sinh viên đi thực hành môn học ngoài trường;

–         Ô. Hà – Phó trưởng khoa tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện sản phẩm Video-Clip nộp Nhà trường theo Kế hoạch.