LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 21/8 đến ngày 27/08/2017)

294

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  21/8
Thứ ba  22/8

16h00’

Tổng kết chiến dịch TNTN Hè 2017 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phó hiệu trưởng

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ tư  23/8
Thứ năm 24/8

8h30′

Họp Nữ công; Bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 Tổ trưởng Nữ công Khoa TNMT ThS. Diêm Tuyết Mai Phòng họp số 2
14h00′ Họp giao ban công tác tháng 8 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

BT Đảng ủy – Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu   25/8

7h30′

Họp Hội đồng trường Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

TS. Nguyễn Bình Nhự

Phòng họp số 2

Thứ  bảy 26/8
Chủ nhật 27/8
Nhắc việc:  Trưởng các bộ môn phân công giảng viên rà soát đề cương học phần được phụ trách của cả chương trình cũ và chương trình đào tạo điều chỉnh đã được phê duyệt (ngành QLDD) để thông qua hội đồng cấp khoa (dự kiến bắt đầu từ tuần tới).