LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 43: Từ ngày 21 đến ngày 27/10/2019)

314
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  21/10                                                                    
Thứ ba  22/10
Thứ tư  23/10
Thứ năm 24/10
Thứ sáu 25/10
08h30’ Kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra Bộ NN&PTNT Trưởng khoa và Phó trưởng khoa Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Phòng họp số 2
 
Thứ  bảy 26/10
Chủ nhật 27/10
Nhắc việc:

–        Các tiểu ban hoàn thành phương án tổ chức hoạt động Gặp mặt cựu sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường theo kế hoạch đã được phân công;

–        Cố vấn học tập các lớp đôn đốc sinh viên nộp học phí, BHYT, BHTT theo Thông báo của Nhà trường;