LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 38: Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019)

188
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  16/9                                                                    
Thứ ba  17/9
10h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Trần Thị Hiền ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2
11h15’ Họp rà soát kết quả thực hiện Dự án Dồn điền đổi thửa Ban chủ nhiệm Khoa và cán bộ tham gia thực hiện Dự án TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ tư  18/9
15h00’ Làm việc với Cô Tạ Thị Kim Bình Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện BCH Công đoàn bộ phận, Giáo vụ Khoa, Trưởng phòng TC-HC và Cô Tạ Thị Kim Bình TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ năm 19/9
14h00’ Hội nghị tuyển sinh năm 2019 TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ sáu 20/9
Thứ  bảy 21/9
Chủ nhật 22/9
Nhắc việc: