Tọa đàm Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp In
Thứ hai, 11/10/2021 09:59

Tọa đàm Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn gắn với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Sáng ngày 6/10/2021, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tham gia Tọa đàm chuyên đề “Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn gắn với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” do ban Kinh tế Trung ương và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tọa đàm có: Đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đồng chí Đào Thế Anh, Phó Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT; Về phía Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang có: TS. Mai Thị Huyền - Phó Hiệu trưởng, Phòng KH&HTQT và nhóm nghiên cứu.

Hội nghị đã nghe tóm tắt chuyên đề: “Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn gắn với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” với các nội dung chính về: Kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Kết quả phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; Kết quả xây dựng nguồn lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ hội nhập quốc tế; Đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, nông thôn; Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Việt Nam và trong khu vực; Nhìn nhận về việc thực hiện các mục tiêu đề ra của Nghị Quyết 26-NQ/TW.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đồng chí tham dự Hội nghị đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến “Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn gắn với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” và đưa ra những giải pháp cụ thể về vấn để này.

 

Đồng chí Đặng Kim Sơn nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phát biểu thảo luận

 

Đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu


Tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã đưa ra ý kiến:  “Đề nghị nhóm đề tài Viện khoa học công nghệ Việt Nam có đánh giá vai trò vị trí của khoa học công nghệ trong thời gian vừa qua và giai đoạn tới. Có đánh giá toàn diện hơn về hệ thống chuyển giao khoa học công nghệ của quốc gia bao gồm các tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp& PTNT, các doanh nghiệp, các tổ chức khác… đánh giá về việc nhập khẩu khoa học công nghệ và vai trò rõ ràng hơn để có bức tranh tổng thể. Làm rõ xu hướng của khoa học công nghệ, hướng phát triển trong bối cảnh mới về cuộc cách mạng 4.0 đặc biệt là công nghệ số…”

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen