Tuần 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 17/9) In
Thứ bảy, 09/09/2023 11:04

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 11/9

07h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023 TS. Nguyễn Tuấn Điệp Hội trường B5

15h00’

Họp Ban Chỉ đạo, nhóm thực hiện nhiệm vụ xây dựng CTĐT, Giáo trình học liệu ứng dụng công nghệ 4.0 nghề trồng và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ VietGap

Theo Quyết định số 356/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 01/6/2023

TS. Nguyễn Tuấn Dương

Phòng họp số 2

Thứ 3, ngày 12/9

07h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023 TS. Nguyễn Thực Huy Hội trường B5
09h00' Tư vấn tuyển sinh Tổ tuyển sinh TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 1, 2, 3

15h30’

Kiểm tra, xác minh thực địa phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)

Đoàn kiểm tra, BGH (Thầy Dương), phòng QTĐT

TS. Nguyễn Tuấn Dương

Phòng họp số 2

Thứ 4, ngày 13/9

07h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học Khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023 Trưởng các đơn vị Văn phòng đơn vị
09h00' Tư vấn tuyển sinh Tổ tuyển sinh TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 1, 2, 3
Thứ 5, ngày 14/9
07h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học Khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023

ThS, Phan Thị Hà Châm

Hội trường B5

08h00’

Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2022

- 08h00’: ThS. Lã Thị Nguyệt - Khoa NH

- 09h30’: ThS. Nguyễn Đà Giang - Khoa CNTP

Theo Quyết định số 529/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 23/8/2023 và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

13h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học Khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023 ThS. Phan Thị Hà Châm Hội trường B5
Thứ 6, ngày 15/9
07h30' Tuần sinh hoạt công dân Đại học Khóa 13 Theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 31/8/2023

ThS. Phạm Văn Vân

Trung tâm NNTH

Văn phòng Trung tâm

Thứ 7, ngày 16/9

15h00’

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Trồng và tiêu thụ rau (online)

Theo Quyết định số 356/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 01/6/2023 (TTTTTV bố trí cán bộ trực kỹ thuật)

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Nhắc việc:

- Các Khoa và Trung tâm rà soát, lập danh sách sinh viên tham dự thi lần 2 học kỳ II năm học 2022 - 2023 gửi về phòng Khảo thí (Ông Lê Đình Hải) trước ngày 22/9/2023.

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 11/9

Prado

BGH, Cô Huyền, đi công tác

07h00’

Lạng Sơn

10h00’

03

Hyundai

TT NNTH, Cô Huyền, đưa sinh viên đi học tập

07h00’

Cửa khẩu Hữu nghị

14h00’

16

Thứ 6, ngày 15/9

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, nộp hồ sơ tham gia đề án 2395

08h00’

Bộ Khoa học và Công nghệ

11h00’

01

Cập nhật ngày Thứ ba, 12/09/2023 15:46
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen