Tuần 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 13/8) In
Thứ bảy, 05/08/2023 18:30

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 4, 09/8

09h00’

Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2022

- ThS. Nguyễn Tuấn Cường - Khoa LN

Theo Quyết định số 486/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 28/7/2023 (Trung tâm TTTV phụ trách kỹ thuật kết nối online)

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

14h00' Họp đảng uỷ Các đồng chí đảng uỷ viên TS. Đặng Xuân Anh Phòng họp số 2

Nhắc việc:

- Các khoa KTTC, NH, CNTY, TNMT nộp đề cương cao học khoá 7 và danh sách phân công hướng dẫn đề cương đề án tốt nghiệp khoá 7 về phòng Đào tạo trước ngày 11/8/2023.

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 3, ngày 08/8

Hyundai

Khoa NH, Thầy Hoàn, đưa cán bộ dự bảo vệ luận án Tiến sĩ

06h30’

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

15h00’

21

Prado BGH, Thầy Điệp, đi công tác 07h00' Viện KHNN Việt Nam 14h00' 02
Thứ 6, ngày 11/8 Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, tham dự Hội nghị 07h15' Khách sạn La Thành, Hà Nôị 13h00' 02
Cập nhật ngày Thứ năm, 10/08/2023 14:44
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen