Tuần 30 (từ ngày 24/7 đến ngày 30/7) In
Chủ nhật, 23/07/2023 10:24

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 24/7

09h00’

Tư vấn tuyển sinh

Tổ tư vấn tuyển sinh

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 1, 3

Thứ 3, ngày 25/7

08h00’

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ

BCH ĐU; BGH, CTHĐT, Trưởng các đơn vị và đoàn thể

TS. Đặng Xuân Anh

Phòng họp số 3

14h00’

Kiểm tra tiến độ đề tài cơ sở tỉnh năm 2022

- 14h00’: TS. Nguyễn Thị Dung (khoa KTTC);

- 15h00’: TS. Nguyễn Thị Hương Giang (khoa CNTY)

Thành phần: BGH; sở KH&CN tỉnh BG; đại diện lãnh đạo khoa: KTTC, CNTY; chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài

TS. Nguyễn Tuấn Dương

Phòng họp số 3

Thứ 4, ngày 26/7

09h00’

Tư vấn tuyển sinh

Tổ tư vấn tuyển sinh

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 1, 3

Thứ 6, ngày 28/7

09h00’

Tư vấn tuyển sinh

Tổ tư vấn tuyển sinh

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 1, 3

10h00' Duyệt phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) CT HĐT; BGH (Cô Huyền, Thầy Điệp, Thầy Dương); các phòng: QTĐT, TCKT TS. Mai Thị Huyền phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 29/7

07h30’

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Quản lý kinh tế, lớp CH-QLKT 6C

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng 701, 704, 706, 707, phòng TTHĐ 703 Nhà B5

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Quản lý đất đai, lớp CH-QLĐĐ 6A

Phòng 503, 603, phòng TTHĐ 703 Nhà B5

Chủ Nhật, ngày 30/7

07h30’

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Khoa học cây trồng, lớp CH-KHCT 6A

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng 701, 704, phòng TTHĐ 703 Nhà B5

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Chăn nuôi, lớp CH-CN 6A

Phòng 706, 707, phòng TTHĐ 703 Nhà B5

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 24/7

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đi công tác

12h00’

Trường Đại học Thái Nguyên

18h30’

02

Thứ 3, ngày 25/7

Ford Laser

BGH, Thầy Điệp, đi họp

13h30’

TP Bắc Giang

17h30’

02

Thứ 6, ngày 28/7 Ford Laser BGH, Thầy Dương, tham dự Hội nghị của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang 05h30' UBND huyện Sơn Động 17h00' 02
Prado BGH, Thầy Điệp, dự Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng khối thi đua Bộ NN&PTNT 07h30' Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản 18h00 02
Cập nhật ngày Thứ tư, 26/07/2023 10:09
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen