Tuần 29 (từ ngày 18/7 đến ngày 24/7) In
Chủ nhật, 17/07/2022 13:00

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 18/7

07h30' Tiêm phòng Vacxin Covid mũi 4 Toàn thể CBVC&NLĐ chưa tiêm phòng mũi 4 Trung tâm Y tế Việt Yên Giảng đường B5

08h30’

Kiểm tra tiến độ 02 đề tài cơ sở cấp Trường, Khoa CNTY:

1. ThS. Đặng Thị Huế

2. TS. Đặng Hồng Quyên

Các phòng: KH&HTQT, TCKT; Khoa CNTY và thành viên đề tài

Phòng KH&HTQT

Văn phòng khoa, địa điểm thực hiện đề tài

14h00’

Họp bình xét thi đua năm học 2021 - 2022

Hội đồng theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 11/7/2022

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ 3, ngày 19/7

07h30’

Kiểm tra tiến độ 02 đề tài cơ sở cấp tỉnh

1. ThS. Vũ Kiều Sâm

2. TS. Mai Thị Huyền

Theo GM số  71 /GM-KHCN, ngày 02/6/2022 của Giám đốc sở KH&CN Bắc Giang; Phòng KH&HTQT; Đơn vị thực hiện và thành viên đề tài

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

14h00’

Hội đồng nghiệm thu “Quy trình kỹ thuật canh tác giống nho Hạ đen cho một số tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc”

Theo QĐ số 477/QĐ-KHCN, ngày 15/7/2022; Phòng KH&HTQT; Đơn vị thực hiện; thành viên đề tài và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 5, ngày 21/7
07h30' Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
13h45'

Thứ 6, ngày 22/7

07h30' Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XIII Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5

14h00’

Họp xét thi đua công đoàn

Hội đồng theo Quyết định số 213/QĐ-CĐT ngày 30/6/2022

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 3

14h00’

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN tiềm năng cấp Bộ.

“Nghiên cứu dịch tễ học phân tử và bệnh lý bệnh Derzsy’s ở Thủy cầm do Parvovirus gây ra tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam”

TS. Trần Đức Hoàn

Theo Quyết định số  477 /QĐ-KHCN, ngày 15/7/2022; Phòng KH&HTQT; Đơn vị thực hiện; Thành viên đề tài và các đại biểu quan tâm.

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 23/7

07h30’

Bảo vệ luận văn cao học khóa 5 ngành Chăn nuôi (CH-CN 5A) và ngành Quản lý đất đai (CH-QLĐĐ 5A)

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng 503, 701, 703, 707; TTHĐ: 603

13h30’

Chủ Nhật, ngày 24/7

07h30’

Bảo vệ luận văn cao học khóa 5 ngành Quản lý kinh tế (CH-QLKT 5C) và ngành Quản lý đất đai (CH-QLĐĐ 5A)

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch các Hội đồng

Phòng 503, 701, 703, 704, 706; TTHĐ: 603

13h30’

Cập nhật ngày Thứ sáu, 22/07/2022 11:21
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen