Tuần 28 (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7) In
Chủ nhật, 10/07/2022 14:13

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 5, ngày 14/7

07h30’

Hội đồng nghiệm thu kết quả NCKH cấp cơ sở thực hiện năm 2020, năm 2021 khoa CNTY

1. SV Nguyễn Thu Hằng, lớp D-THUY7A

2. SV Nguyễn Thị Thanh, lớp D-THUY8A

3. ThS. Hồ Thu Hiền

4. ThS. Đỗ Thị Thu Hường

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 473/QĐ-ĐHNLBG ngày 11/7/2022 và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 15/7

08h30’

Hội đồng nghiệm thu kết quả NCKH cấp cơ sở thực hiện năm 2020, năm 2021 khoa CNTY

1. SV Trần Kim Thoa, lớp D-THUY7A

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 473/QĐ-ĐHNLBG ngày 11/7/2022 và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 16/7
07h30' Bảo vệ luận văn cao học khóa 5 ngành Quản lý kinh tế (lớp CH-QLKT5A, 5B), ngành Khoa học cây trồng Theo Quyết định số 459/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 06/7/2022 và Quyết định số 470/QĐ-DDHNLBG-ĐT ngày 09/7/2022 và các đại biểu quan tâm Chủ tịch các Hội đồng Phòng: 503, 701, 703, 704, 706, 707; Phòng TTHĐ: 603 nhà B5
13h30'
Chủ Nhật, ngày 17/7
07h30' Bảo vệ luận văn cao học khóa 5 ngành Quản lý kinh tế Theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 09/7/2022 Chủ tịch các Hội đồng Phòng 701, 703, 704, 706; phòng TTHĐ: 603
13h30'

Nhắc việc:

- Để nghị các Khoa KTTC, TNMT hoàn thiện các công việc trong Kế hoạch xét tốt nghiệp đại học số 1254/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 28/12/2021, nộp về phòng Đào tạo từ ngày 13 - 15/7/2022. Cụ thể:

+ Kết quả học tập toàn khóa, hồ sơ xét tốt nghiệp đối với các lớp DL-KETOAN10A, DLV-QLĐĐ10A, DLV-QLĐĐ10B.

+ Hồ sơ thực tập tốt nghiệp đối với các lớp DL-KETOAN10B đợt 1, DLV-KETOAN10A, DL-QLĐĐ10C, DLV-QLĐĐ10C

Cập nhật ngày Thứ tư, 13/07/2022 22:25
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen