Tuần 24 (từ ngày 13/6 đến ngày 19/6) In
Thứ bảy, 11/06/2022 17:32

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 13/6

08h00’

Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Tài nguyên & Môi trường

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp số 1

13h30’

Đại hội Chi bộ Tài chính - Quản trị đầu tư, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Tài chính - Quản trị đầu tư

Th.S Nguyễn Thị Hoài Trang

Phòng họp số 1

14h30' Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng BCH Công đoàn trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận Th.S Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2

Thứ 3, ngày 14/6

09h00’

Đại hội Chi bộ Công nghệ Thực phẩm, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Văn Lục

Phòng họp số 1

14h00’

Đại hội Chi bộ Dịch vụ Giáo dục và STMT, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ DVGD&STMT

Th.S Đàm Thuận Minh Bình

Phòng họp số 1

15h00' Họp tuyển sinh liên thông Đại học Thường trực Hội đồng và các khoa liên quan: KTTC, NH, TN&MT TS. Mai Thị Huyền Phòng họp số 2

Thứ 4, ngày 15/6

14h00’

Đại hội Chi bộ Đào tạo - Khảo thí, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Đào tạo - Khảo thí

TS. Nguyễn Tuấn Dương

Phòng họp số 1

Thứ 5, ngày 16/6

07h30’

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

- 07h30’ - 08h20’: SV. Nguyễn Văn Tuyền

- 08h20’ - 09h10’: SV. Nông Thế Công

- 09h10’ - 10h00’: SV. Vi Thị Phượng

- 10h00’ - 10h50’: SV. Vũ Phương Nam

- 10h50’ - 11h40’: SV. Nông Tuấn Anh

Theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHNLBG ngày 08/6/2022, phòng KH&HTQT, khoa Nông học và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

08h00’

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính

Th.S Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 1

14h00’

Đại hội Chi bộ NNTH - TTTV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ NNTH - TTTV

Th.S Phạm Văn Vân

Phòng họp số 1

Thứ 6, ngày 17/6

08h00’

Đại hội Chi bộ Khoc học - CGCN, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa học - TT Ứng dụng

TS. Trần Đức Hoàn

Phòng họp số 1

14h00’

Đại hội Chi bộ Lâm Nghiệp, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Lâm nghiệp

Th.S Nguyễn Chí Thành

Phòng họp số 1

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 13/6

Prado

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, bổ sung hồ sơ xin cấp điểm tạp chí

07h30’

Trường Đại học kinh tế Quốc dân

12h00’

02

Thứ 6, ngày 17/6 Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 14h00' Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc 19h00' 05
Cập nhật ngày Thứ sáu, 17/06/2022 10:23
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen