Tuần 25 (từ ngày 14/6 đến ngày 20/6) In
Chủ nhật, 13/06/2021 18:14

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 15/6

08h30’

Họp xét tốt nghiệp các lớp Đại học chính quy Khóa 6, Khóa 7, liên thông Đại học DL-THUY8B, DLT-THUY7A, 7E, 8B, DLTV-QLĐĐ7C, 8A, DVBV-QLĐĐ7B, 8A và các sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung

Hội đồng xét tốt nghiệp theo QĐ số 401/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/6/2021

TS. Mai Thị Huyền

Online

14h00’

Họp công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

BGH, CT HĐT, Trưởng các phòng, Giám đốc TT TTTV, các khoa có chương trình tự đánh giá, phòng KT&ĐBCLĐT (Trung tâm TTTV cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cuộc họp)

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Online

Thứ 4, ngày 16/6

14h00’

Triển khai kế hoạch liên kết nội bộ sử dụng gian hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ

BGH; CT HĐT; CT CĐT; Trưởng các phòng: QT&ĐT, TCKT

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Online

Thứ 5, ngày 17/6

08h00’

Giám sát việc thực hiện công khai về cam kết CLGD, các điều kiện ĐBCL và thu chi tài chính: Các phòng TCHC, QT&ĐT

Thành viên Tổ giám sát theo Thông báo số 432/TB-HĐT ngày 20/5/2021; Trưởng các phòng:  TCHC, QT&ĐT

TS. Đặng Xuân Anh

Online

Cập nhật ngày Chủ nhật, 13/06/2021 18:17
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen