Tuần 19 (từ ngày 03/5 đến ngày 09/5) In
Thứ hai, 03/05/2021 10:18

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 04/5

08h00’

Thẩm định đề cương chi tiết học phần chủ chốt của CTĐT trình độ Đại học ngành Kế toán, Khoa Kinh tế Tài chính

BGH; Trưởng các phòng: ĐT, KT&ĐBCLĐT; Trưởng, phó khoa KTTC, Trưởng BM và Giảng viên giảng dạy học phần

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

08h00’

Khai giảng lớp học tiếng Nhật cho sinh viên khoa CNTY đăng ký chương trình TTS Nhật Bản

Phòng KH&HTQT, Khoa CNTY và sinh viên đăng ký

TS. Trần Đức Hoàn

Phòng 706, Giảng đường B5

14h00’

Thẩm định đề cương chi tiết học phần chủ chốt của CTĐT trình độ Đại học ngành Khoa học cây trồng, Khoa Nông học

BGH; Trưởng các phòng: ĐT, KT&ĐBCLĐT; Trưởng, phó khoa Nông học, Trưởng BM và Giảng viên giảng dạy học phần

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

14h00’

Họp đề xuất dự án tăng cường thiết bị thuộc Đề án Công nghệ sinh học nông nghiệp

BGH; phòng KH&HTQT; Các khoa: NH, CNTY, CNTP, LN; các Trung tâm: CNSH, NCUD&CGCN NLN

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 3

Thứ 4, ngày 05/5

08h00’

Thẩm định đề cương chi tiết học phần chủ chốt của CTĐT trình độ Đại học ngành Thú y, Khoa CNTY

BGH; Trưởng các phòng: ĐT, KT&ĐBCLĐT; Trưởng, phó khoa CNTY, Trưởng BM và Giảng viên giảng dạy học phần

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

14h00’

Thẩm định đề cương chi tiết học phần chủ chốt của CTĐT trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai, Khoa TNMT

BGH; Trưởng các phòng: ĐT, KT&ĐBCLĐT; Trưởng, phó khoa TNMT, Trưởng BM và Giảng viên giảng dạy học phần

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ 5, ngày 06/5

08h00’

Thẩm định đề cương chi tiết học phần chủ chốt của CTĐT trình độ Đại học ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa CNTP

BGH; Trưởng các phòng: ĐT, KT&ĐBCLĐT; Trưởng, phó khoa CNTP, Trưởng BM và Giảng viên giảng dạy học phần

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 07/5

07h00’

Tổ chức Lễ ra mắt và huấn luyện tự vệ năm 2021

Theo Kế hoạch số 280/KH-ĐHNLBG-BCHQS ngày 12/4/2021

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Hoãn tổ chức cho đến khi có thông báo mới

08h00’

Kiểm tra tiến độ báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCLĐT, KH&HTQT, TCHC, QTĐT, TTTV; cán bộ, giảng viên phòng KT&ĐBCLĐT và khoa KTTC

TS. Mai Thị Huyền

Văn phòng khoa, Khoa KTTC

Nhắc việc:

- Căn cứ Công văn số 1444/BGD-ĐT-GDĐH ngày 14/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng từ ngày 27/4 đến ngày 11/5. Đề nghị các đơn vị căn cứ Kế hoạch tuyển sinh chi tiết của đơn vị, đôn đốc cán bộ phụ trách các trường THPT tích cực truyền tải thông tin và tư vấn cho các thí sinh.

- BGH yêu cầu Trưởng các khoa KTTC, NH, TNMT theo các mốc thời gian tại Thông báo số 516/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 18/6/2020; đề xuất Hội đồng và xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định luận văn cấp Khoa cho học viên các lớp CH-QLKT4A, CH-QLKT4B, CH-QLKT4C, CH-QLĐĐ4A, CH-KHCT4A và thông báo về phòng Đào tạo. Cho tới thời điểm hiện tại, Nhà trường chưa thay đổi kế hoạch tổ chức cho học viên bảo vệ và đánh giá luận văn cấp Trường (đợt 1, năm 2021 sẽ tổ chức trong tháng 6).

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 6, ngày 07/5

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, nộp hồ sơ đề xuất Đề án CNSH nông nghiệp

13h30’

Bộ Nông nghiệp & PTNT

17h00’

03

Cập nhật ngày Thứ năm, 06/05/2021 16:43
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen