Tuần 20 (từ ngày 10/5 đến ngày 16/5) In
Chủ nhật, 09/05/2021 00:08

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 11/5

08h00’

Kiểm tra tiến độ báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Thú y

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCLĐT, KH&HTQT, TCHC, QTĐT, TTTV; trưởng, phó khoa CNTY và trưởng các nhóm công tác

TS. Mai Thị Huyền

Văn phòng khoa, Khoa CNTY

14h00’

Kiểm tra tiến độ báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản lý đất đai

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCLĐT, KH&HTQT, TCHC, QTĐT, TTTV; trưởng, phó khoa TNMT và trưởng các nhóm công tác

TS. Mai Thị Huyền

Văn phòng khoa, Khoa TNMT

Thứ 4, ngày 12/5

08h00’

Kiểm tra tiến độ báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Khoa học cây trồng

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCLĐT, KH&HTQT, TCHC, QTĐT, TTTV; trưởng, phó khoa NH và trưởng các nhóm công tác

TS. Mai Thị Huyền

Văn phòng khoa, Khoa NH

14h00’

Kiểm tra tiến độ báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCLĐT, KH&HTQT, TCHC, QTĐT, TTTV; trưởng, phó khoa CNTP và trưởng các nhóm công tác

TS. Mai Thị Huyền

Văn phòng khoa, Khoa CNTP

Nhắc việc:

- BGH yêu cầu Trưởng các khoa KTTC, NH, TNMT theo các mốc thời gian tại Thông báo số 516/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 18/6/2020; đề xuất Hội đồng và xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định luận văn cấp Khoa cho học viên các lớp CH-QLKT4A, CH-QLKT4B, CH-QLKT4C, CH-QLĐĐ4A, CH-KHCT4A và thông báo về phòng Đào tạo. Cho tới thời điểm hiện tại, Nhà trường chưa thay đổi kế hoạch tổ chức cho học viên bảo vệ và đánh giá luận văn cấp Trường (đợt 1, năm 2021 sẽ tổ chức trong tháng 6).

Cập nhật ngày Chủ nhật, 09/05/2021 09:59
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen