Thể lệ Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2021 In
Thứ tư, 16/02/2022 09:51

* Đối tượng và tác phẩm dự giải:

- Tất cả các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp đang sống và làm việc trong và ngoài tỉnh Bắc Giang, đáp ứng đúng Thể lệ Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2021.

- Các tác phẩm dự  thi phải được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) thuộc các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động có quyền tham dự Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang.

* Tiêu chí xét trao giải:

- Tác phẩm dự Giải thưởng Báo chí phải là những tác phẩm có tính biểu dương những nhân tố, những điển hình tiên tiến, những thành tựu về hoạt động khoa học và công nghệ; phát hiện và đề xuất những cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu trong phát triển sản xuất, đời sống, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, đóng góp lớn trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang.

- Ảnh hưởng tích cực của tác phẩm trong đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội.

- Tác phẩm phải phản ánh trung thực, rõ người, rõ việc, rõ địa phương, đảm bảo tính thời sự, khách quan và khoa học của báo chí.

* Cơ cấu và giá trị giải thưởng: Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ được trao cho 04 loại hình báo chí, bao gồm: 01 Giải A, 02 Giải B, 04 Giải C, 08 Giải khuyến khích.

Giải A:  Báo hình: 12 triệu đồng/giải; Báo in; báo điện tử; báo phát thanh: 10 triệu đồng/giải.

Giải B: Báo hình: 09 triệu đồng/giải; Báo in; báo điện tử; báo nói: 08 triệu đồng/giải.

Giải C: Báo hình: 07 triệu đồng/giải; Báo in; báo điện tử; báo nói: 05 triệu đồng/giải.

Giải khuyến khích: Báo hình: 03 triệu đồng/giải; Báo in; báo điện tử; báo nói: 02 triệu đồng/giải.

Giải phụ: Báo hình: 03 triệu đồng/giải; Báo in; báo điện tử; báo nói: 02 triệu đồng/giải.

Các Giải phụ xét tặng cho các tác giả (cao tuổi nhất, trẻ tuổi nhất, không chuyên nghiệp và có nhiều tác phẩm dự giải). Số lượng giải phụ không quá 50% tổng số lượng giải thưởng của cả 04 loại hình báo chí và do Ban Tổ chức quyết định.

* Thời gian: Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến ngày 31/3/2022 (theo dấu bưu điện hoặc dấu văn thư đến). Công bố và trao Giải thưởng Báo chí vào tháng 5/2022.

* Hồ sơ tác phẩm dự giải: Ngoài phong bì cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2021. Gồm các nội dung theo thứ tự: Tên tác phẩm; Loại hình (Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình); Thời gian đăng, phát tác phẩm, có xác nhận của cơ quan báo chí; Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm; Tên thật của tác giả và bút danh (nếu có); địa chỉ liên hệ và số điện thoại (nếu có).

* Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang (Địa chỉ: Lô 10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Điện thoại: (0204)3.854275./.

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (Tuyên truyền KHCN.pdf)Thể lệ giải thưởng 16/02/2022
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen