Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

STT Ngày Đăng ký Họ và Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐKXT

137

2022-10-10 16:19:21

Nguyễn Văn Đô

29/01/2003

Nam

Khoa học cây trồng

136

2022-10-08 03:30:04

HOÀNG THỊ NGA

18-09-1990

Nữ

Kế toán

135

2022-09-29 04:37:08

TRẦN DUY THẮNG

13/02/2004

Nam

Chăn nuôi

134

2022-09-22 06:59:06

Nguyễn thị lan

19/06/2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

133

2022-09-21 12:14:11

Đỗ Thị Trang

16/12/2003

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

132

2022-09-20 14:16:40

Ma Tiến Trung

29-01-2004

Nam

Chăn nuôi

131

2022-09-20 13:58:36

Lục Văn Thương

01-02-2001

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

130

2022-09-17 10:05:57

Chu thị phương thảo

18/12/2004

Nữ

Kế toán

129

2022-09-17 06:58:29

Hà Thị Thu Hương

28/09/2004

Nữ

Kế toán

128

2022-09-16 23:10:13

Tống ngọc lan

15-06-2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

127

2022-09-16 14:47:24

Tô Thị Huyên

1/10/2004

Nữ

Kế toán

126

2022-09-16 10:37:52

Nguyễn Thị Hoài

14/04/2002

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

125

2022-09-10 12:03:24

Lê Thị Mỹ Hằng

01/05/1998

Nữ

Công nghệ thực phẩm

124

2022-09-08 10:12:38

Lê Thị Thùy Dung

25-11-2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

123

2022-08-29 02:58:45

Hà Văn Chuyền

05-08-2022

Nam

Ngôn ngữ Trung Quốc

122

2022-08-28 01:43:44

Hà Thị Thuý Huyền

18/01/2004

Nữ

Kế toán

121

2022-08-27 13:54:35

Hồ Quang Hiếu

01-12-2003

Nam

Công nghệ thực phẩm

120

2022-08-26 14:52:56

Thân thị phương thuỳ

04-12-2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

119

2022-08-25 05:51:57

Đỗ Khánh Linh

11-11-2004

Nữ

Kế toán

118

2022-08-23 10:23:30

Phan Thị Giang

02-08-2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

Page 1 of 7