Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

STT Ngày Đăng ký Họ và Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐKXT

179

2024-02-22 11:49:44

Lý Huyền Thư

27/12/2005

Nữ

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

178

2024-02-22 07:28:51

Bàn Tiến Thanh

08/01/2006

Nam

Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm)

177

2024-02-21 14:47:18

Lý Huyền Thư

27/12/2005

Nữ

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

176

2024-02-18 06:12:16

Lý Thị Hoa

04/01/2005

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

175

2024-02-15 13:12:59

Hà Thị Châu Loan

10/08/2006

Nữ

Kế toán

174

2023-10-23 01:48:59

Nguyễn Thị Thảo Hiền

17/10/2003

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

173

2023-09-27 04:55:22

Phạm Nhật Minh

05/07/2006

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

172

2023-09-24 18:57:34

HUỲNH MINH VIỆT

12-09-1998

Nam

Chăn nuôi

171

2023-09-20 06:44:46

Nguyễn Hoàng Minh Vũ

13-04-2004

Nam

Chăn nuôi

170

2023-09-20 06:44:45

Nguyễn Hoàng Minh Vũ

13-04-2004

Nam

Chăn nuôi

169

2023-09-14 05:02:41

ĐỖ THỊ TRÀ MY

25-10-2005

Nữ

Bảo vệ thực vật

168

2023-09-13 12:52:19

dương thu hà

14/06/2004

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

167

2023-09-12 14:02:46

Đỗ Thị Thảo Quyên

03-06-2005

Nữ

Kế toán

166

2023-09-12 08:58:05

Nguyễn Thị Hiền Ngọc

02-11-2005

Nam

Kế toán

165

2023-09-10 05:01:15

Nguyễn Văn Kiên

26-07-1989

Nam

Ngôn ngữ Trung Quốc

164

2023-09-06 08:51:59

Đỗ Hoài Nam

06/04/2005

Nam

Kế toán

163

2023-09-06 03:06:19

Phạm Văn Quyết

29-07-2005

Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô

162

2023-09-05 01:32:25

Thân thị thanh nga

24/03/2005

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

161

2023-09-05 01:28:40

Thân thị thanh nga

24/03/2005

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

160

2023-09-01 13:11:34

Hàn Thị Nguyệt

04/11/2005

Nữ

Thương mại điện tử

Page 1 of 9