Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

STT Ngày Đăng ký Họ và Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐKXT

837

2024-07-21 11:02:47

Đỗ Văn Hải

23/082006

Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô

836

2024-07-21 10:10:49

Nguyễn văn tuyên

01/11/2006

Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô

835

2024-07-21 09:34:33

Thân Thị Như Quỳnh

23/01/2006

Nữ

Kế toán

834

2024-07-21 08:54:42

Hoàng Phi Yến

10/2/2006

Nữ

Thú y

833

2024-07-21 04:26:25

Thân thị thùy linh

23/10/2006

Nữ

Công nghệ thông tin

832

2024-07-21 04:14:11

BÙI THỊ QUỲNH ANH

21-12-2006

Nữ

Kế toán

831

2024-07-21 03:23:09

LONG ĐỨC THỌ

05/01/2006

Nam

Công nghệ thông tin

830

2024-07-21 00:45:24

Vũ Hồng Thái

28/12/2006

Nam

Kế toán

829

2024-07-20 17:21:40

Đỗ huyền trang

03-02-2006

Nữ

Kế toán

828

2024-07-20 11:44:41

Thân thị thùy linh

23/10/2006

Nữ

Công nghệ thông tin

827

2024-07-20 11:41:59

Thân thị thùy linh

23/100/2006

Nữ

Công nghệ thông tin

826

2024-07-20 10:15:51

Nguyễn anh tú

11.5.2006

Nam

Thú y

825

2024-07-20 09:20:42

Phạm Đăng Hoàn

23-10-2006

Nam

Công nghệ thông tin

824

2024-07-20 08:37:44

Nguyễn Ngọc phú

06-08-2005

Nam

Ngôn ngữ Trung Quốc

823

2024-07-20 04:09:54

Chu Thị Minh Phương

09-09-2006

Nữ

Công nghệ thực phẩm

822

2024-07-20 02:37:55

Phạm Thị Huyền Trang

14/02/2006

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

821

2024-07-20 01:51:32

Nguyễn Phương Linh

03-07-2006

Nữ

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành song ngữ Anh - Trung)

820

2024-07-20 00:45:33

Trần Thị Mỹ Duyên

6/10/2006

Nữ

Ngôn ngữ Trung Quốc

819

2024-07-19 14:19:26

la đức minh

05/01/2004

Nam

Ngôn ngữ Trung Quốc

818

2024-07-19 13:24:03

BÙI THỊ QUỲNH ANH

21-12-2006

Nữ

Kế toán

Page 1 of 42