Tuần 40 (từ ngày 02/10 đến ngày 08/10) In
Thứ bảy, 30/09/2023 17:28

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 02/10

08h00’

Đánh giá hoạt động, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính Trung tâm DVGD&STMT

BGH (Cô Huyền, Thầy Dương); Trưởng các phòng; Trưởng, phó và kế toán đơn vị

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

10h00' Đánh giá hoạt động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính Khoa Chăn nuôi Thú y

13h30’

Đánh giá hoạt động, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính trường THPT Thân Nhân Trung

BGH (Cô Huyền, Thầy Dương); Trưởng các phòng; Trưởng, phó và kế toán các đơn vị

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

15h30' Đánh giá hoạt động, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính Trung tâm NNTH

Thứ 3, ngày 03/10

07h30’

Đánh giá hoạt động, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính Trung tâm NCUD&CGCN NLN

BGH (Cô Huyền, Thầy Dương); Trưởng các phòng; Trưởng, phó và kế toán các đơn vị

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

09h00' Đánh giá hoạt động, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính trung tâm TTTV
Thứ 5, ngày 05/10
08h30' Kiểm tra Chi bộ Công nghệ thực phẩm Tổ kiểm tra theo Quyết định số 286-QĐ/ĐU ngày 20/9/2023; đại diện Chi bộ Công nghệ thực phẩm TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2
10h00' Làm việc với Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh BGH (Thầy Điệp), TT NCUD&CGCN NLN TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2
14h30' Kiểm tra Chi bộ Nông học Theo Quyết định số 02-QĐ/UBKTĐU ngày 20/9/2023; đại diện Chi bộ Nông học ThS. Thân Thế Hùng Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 06/10

08h00' Hội nghị "Nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cho cán bộ hỗ trợ dinh dưỡng và hội phụ nữ các cấp" Theo Kế hoạch số 921/KH-ĐHNLBG ngày 25/9/2023 TS. Nguyễn Tuấn Điệp UBND huyện Sơn Động
13h30'
13h30' Dạy học Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp THPT Học sinh khối 11 TS. Diêm Đăng Huân Hội trường B5

Chủ Nhật, ngày 08/10

08h30’

Làm việc với trường Đại học Nông Lâm Huế

Khách mời; BGH; CTHĐT; các đơn vị: TCHC, CNTY, DVGD&STMT

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 02/10

Ford Laser

Phòng ĐT, Thầy Huy, nộp báo cáo

08h00’

Bộ NN & PTNT

15h00’

02

Thứ 3, ngày 03/10

Ford Laser Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, xin cấp thị thực cho lưu học sinh Trung Quốc 08h00' Bộ NN&PTNT, Cục Xuất nhập cảnh 12h00' 02
Prado BGH, Cô Huyền, đi công tác 06h00' Bộ GIáo dục và Đào tạo, Bộ NN&PTNT 11h00' 02

Prado

BGH, Cô Huyền, đi công tác

12h00’

Sân bay Nội Bài

18h00’ ngày 04/10

02

Thứ 4, ngày 04/10 Prado BGH, Thầy Điệp, kiểm tra thực tế mô hình chuyển giao KHCN 05h00' Thái Nguyên 13h00' 03

Thứ 5, ngày 05/10

Ford Laser

BGH, Thầy Dương, đi công tác

06h30’

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT

18h00’

03

Thứ 6, ngày 06/10 Ford Laser BGH, Thầy Dương, tham dự Hội nghị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực Lâm nghiệp 06h00' Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 17h00' 03
Prado BGH, Thầy Điệp, tham dự Hội nghị (kinh phí đề tài) 06h00' UBND huyện Sơn Động 17h00' 04
Thứ 7, ngày 07/10 Ford Laser CĐT, Cô Nhung, tham dự Đại hội Công đoàn ngành 15h00' Khách sạn La Thành, Hà Nội 17h00' 01

Chủ Nhật ngày 08/10

Hyundai

Khoa CNTY, Cô Thúy, làm việc với đoàn Đại học Nông Lâm Huế

10h00’

Thành Phố Bắc Ninh

16h00’

15

Prado BCH, Cô Huyền, đi công tác 11h30' Thành Phố Bắc Ninh 15h00' 02
Cập nhật ngày Thứ tư, 08/11/2023 11:20
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen