Lịch Hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở năm 2016 In
Thứ bảy, 26/12/2015 19:48

TRƯỜNG ĐH NÔNG-LÂM BẮC GIANG

HỘI NGHỊ CBVC - 2016

 

LỊCH HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC CẤP CƠ SỞ

NĂM 2016


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Để Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) năm 2016 của trường đạt kết quả tốt. Ban tổ chức hội nghị đã thống nhất và đề nghị các đơn vị thực hiện một số việc sau:

-         Hội nghị CBVC của các đơn vị có các đồng chí trong ban tổ chức sẽ đến dự. Khi tổ chức Hội nghị các đơn vị thông báo, mời đồng chí đại diện BGH, HĐT, BCH Công đoàn trường đến dự theo danh sách phân công dưới đây.

-         Các đơn vị chưa đăng ký ngày giờ Hội nghị thì nhắn tin báo trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

-         Các đơn vị gửi báo cáo kết quả hội nghị sau 03 ngày kết thúc Hội nghị gồm:

+ Biên bản Hội nghị, các ý kiến kiến nghị và đóng góp vào dự thảo Báo cáo của trường gửi cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

+ Đóng góp sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” gửi cho đồng chí Trần Thế Hiệp

+ Đóng góp sửa đổi, bổ sung “Các văn bản quản lý nội bộ” gửi cho đồng chí Nguyễn Bình Nhự.

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BGH, HĐT VÀ BTV CÔNG ĐOÀN DỰ HN CÁC ĐƠN VỊ


TT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN HỘI NGHỊ

Đại diện BGH, HĐT, BTV Công đoàn

1

Khoa Kinh tế - Tài chính

8h00 Thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Nguyễn Bình Nhự

Ng. Thị Oanh Phương

2

Khoa Nông học

13h30 thứ 3 (29/12/2015)

Thầy Nguyễn Đức Dương

Ng. Thị Oanh Phương

3

Khoa Chăn nuôi thú y

8h00 Thứ 3 (29/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Ng. Thị Hoài Trang

4

Khoa Tài nguyên – Môi trường

8h30 Thứ 6 (25/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Ng. Thị Hoài Trang

5

Khoa Công nghệ Thực phẩm

8h30 Thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Ng. Thị Hoài Trang

6

Khoa Lâm nghiệp

8h00 thứ 7 (26/12/2015)

Thầy Nguyễn Bình Nhự

Ng. Thị Oanh Phương

7

Khoa Khoa học cơ bản

8h00 thứ 7 (26/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Nguyễn văn Hòa

8

Khoa Lý luận chính trị

8h00 thứ 2 (28/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Nguyễn Văn Hòa

9

TT Thông tin – Thư viện

8h00 thứ 3 (29/12/2015)

Thầy Nguyễn Đức Dương

Nguyễn Văn Hòa

10

TT Ngoại ngữ - Tin học

15h30 Chủ nhật (27/12/2015

Thầy Đoàn Văn Soạn

Nguyễn Thị Hoài Trang

11

TT Tuyển sinh – TVVL

8h00 thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Nguyễn Quang Hà

Nguyễn Văn Hòa

12

TT NCƯDCG CN NL nghiệp

14h00 Thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Nguyễn Quang Hà

Nguyễn Văn Hòa

13

Phòng Tổ chức cán bộ

15h00 Thứ 3 (29/12/2015)

Thầy Nguyễn Quang Hà

Nguyễn Văn Hòa

14

Phòng Tài chính kế toán

18h00  Thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Nguyễn Quang Hà

Nguyễn Văn Hòa

15

Phòng Thiết bị đầu tư

8h00 thứ 2 (28/12/2015)

Thầy Nguyễn Đức Dương

Ng. Thị Hoài Trang

16

Phòng Đào tạo

7h30 thứ 3 (29/12/2015)

Thầy Đoàn Văn Soạn

Ng. Thị Hoài Trang

17

Phòng Khoa học và HTQT

9h00 thứ 5 (31/12/2015)

Thầy Nguyễn Bình Nhự

Ng. Thị Oanh Phương

18

Phòng Khảo thí – ĐBCLĐT

16h00 thứ 5 (31/12/2015)

Thầy Nguyễn Bình Nhự

Ng. Thị Oanh Phương

19

Phòng Chính trị - QLSV

14h30’ thứ 4 (30/12/2015)

Thầy Nguyễn Đức Dương

Ng. Thị Hoài Trang

20

Phòng Hành chính tổng hợp

8h00’ thứ 6 (25/12/2015)

Thầy Nguyễn Đức Dương

Nguyễn Văn Hòa

Lưu ý:

- Các đơn vị khi tổ chức Hội nghị thông báo, mời đồng chí đại diện Ban Giám hiệu hoặc Hội đồng trường và  Ban thường vụ Công đoàn đến dự

- Các thầy được phân công đi dự Hội nghị các đơn vị vì lý do đột xuất không dự được thì  xin báo lại cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa để bố trí người khác đến dự)

Bắc Giang, ngày 25 tháng12 năm 2015

BAN TỔ CHỨC

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen