Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2013 In
Thứ sáu, 21/02/2014 10:35

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Số:  04 /HĐTD-ĐHNLBG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 20  tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2013

Kính gửi: Các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 2013

vào Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 thông báo:

Đã có kết quả thi tuyển năm 2013 được đăng tải trên Website của nhà trường và trên bảng thông tin tại Khu nhà Hành chính (Nhà A1);

Ứng viên có yêu cầu phúc khảo gửi đơn và lệ phí về Hội đồng tuyển dụng viên chức trước ngày 02 tháng 3 năm 2014.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với môn thi thực hành.

Lệ phí: 50.000 đ/môn./.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Quang Hà

Cập nhật ngày Thứ sáu, 21/02/2014 10:42
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen