Tuần 26 (từ ngày 24/6 đến ngày 30/6) In
Chủ nhật, 23/06/2024 10:58

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 24/6

14h00’

Họp tập thể lãnh đạo

Thường vụ ĐU, BGH, CT HĐT

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng tiếp dân

Thứ 3, ngày 25/6

08h00’

Họp đảng ủy

Các đồng chí đảng ủy viên

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng tiếp dân

09h30' Tập trung phổ biến nội dung thi tuyển dụng giảng viên Theo Kế hoạch số 914/KH-DDHNLBG-TCHC ngày 20/6/2024 ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2

14h00’

Họp xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học, các lớp Đại học chính quy Khóa 9 (lớp D-THUY9A), Khóa 10, các lớp Đại học VLVH Khóa 12 và sinh viên có đơn xét bổ sung

Hội đồng theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 18/01/2024

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 02

14h00' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Lãnh đạo và Thư ký Điểm thi bắt đầu làm việc Lãnh đạo và Thư ký Điểm thi Trưởng điểm thi Hội trường B5

15h30’

Họp thông qua Kế hoạch giảng dạy năm học 2024 - 2025

BGH (Cô Huyền); Trưởng các đơn vị: ĐT, KT&ĐBCL, NNTH; Trưởng các Khoa

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 02

Thứ 4, ngày 26/6
08h00' Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. Cán bộ làm thi tại Điểm thi Trưởng điểm thi Hội trường B5
13h30' Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

Thứ 5, ngày 27/6

06h15' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Môn Ngữ văn Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

08h00’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

13h15' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Môn Toán Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

13h30’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 28/6

06h15' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Tổ hợp môn KHXH/KHTN Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

08h00’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

VP Khoa KTTC

08h00' Họp xét kỷ luật sinh viên Theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 19/6/2024 TS. Mai Thị Huyền Phòng tiếp dân
09h00' Làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây BGH; Trưởng các đơn vị: KH&HTQT, NH, LN, CNTP, NCUD&CGCN NLN GS. TS. Phạm Bảo Dương Phòng họp số 2
13h15' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Môn Ngoại ngữ Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

13h30’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 29/6

06h15' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Dự phòng) Cán bộ làm thi tại Điểm thi và thí sinh Trưởng điểm thi Nhà B5

08h00’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

13h30’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

Chủ Nhật, ngày 29/6

08h00’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

13h30’

Tập huấn sử dụng Stata cơ bản đối với giảng viên

Theo Kế hoạch số 827/KH-ĐHNLBG ngày 12/6/2024

GS. TS. Phạm Bảo Dương

Phòng họp số 2

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 3, ngày 25/6

Prado

Trường THPT, Thầy Huân, tham dự Hội nghị tổ chức coi thi

06h30’

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

12h00’

07

Prado Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đưa sinh viên Lào tham gia các hoạt động 13h00' Xã Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 22h00' 06
Thứ 4, ngày 26/6 Ford Laser Khoa KTTC, Thầy Nam, đón chuyên gia Sân bay Nội Bài 16h15' 01

Thứ 6, ngày 28/6

Ford Laser

Trường THPT, Thầy Huân, nộp bài thi

16h00’

Trung tâm GDTX-GDNN, TH tỉnh

20h00’

03

Cập nhật ngày Thứ tư, 26/06/2024 21:44
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen