Tuần 40 (từ ngày 03/10 đến ngày 09/10) In
Chủ nhật, 02/10/2022 13:18

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 04/10

08h30’

Khảo sát sơ bộ đánh giá CTĐT ngành KHCT và CNTP

CT HĐT, BGH, Trưởng các phòng và Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành KHCT và CNTP

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 3

09h45’

Phòng họp số 2

Thứ 4, ngày 05/10
14h00' Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023 trên phần mềm BGH (Cô Huyền); Trưởng các đơn vị và cán bộ tổng hợp kế hoạch năm của đơn vị; nhóm xây dựng phần mềm TS. Mai Thị Huyền Phòng họp số 2
Thứ 5, ngày 06/10
14h00' Tập huấn phỏng vấn phục vụ đánh giá ngoài CTĐT ngành KHCT và ngành CNTP

CT HĐT; BGH; Trưởng các phòng; Giám đốc TT TTTV, TT NNTH; Các nhóm đối tượng phỏng vấn theo Quyết định số 639/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 04/10/2022 gồm: Nhóm lãnh đạo các khoa, Bộ môn tham gia đào tạo CTĐT, nhóm Giảng viên, nhóm cán bộ đoàn thể các ngành KHCT và CNTP, nhóm Chuyên viên, Kỹ thuật viên, Nhân viên

Trưởng các nhóm công tác chuyên trách CTĐT đại học các ngành Kế toán, Thú y, QLĐĐ

TS. Mai Thị Huyền Hội trường B5

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 03/10

Ford Laser

BGH, Thầy Điệp, đi công tác

12h00’

TP Hà Nội

17hh00’

03

Thứ 3, ngày 04/10 Prado Phòng KT&ĐBCL, Thầy Đức, đón đoàn đánh giá ngoài 06h00' TP Hà Nội 07h15' 04
Cập nhật ngày Thứ tư, 05/10/2022 12:12
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen