Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang làm tốt công tác phát triển đảng viên In
Thứ năm, 04/06/2020 13:45

Nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nhờ đó công tác phát triển Đảng của Nhà trường đảm bảo cả về số lượng và chất lượng góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao Giấy Chứng nhận cho các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức được 5 lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng cho gần 350 quần chúng ưu tú. Trong đó, đã bồi dưỡng và kết nạp được 172 đảng viên, đạt 172% kế hoạch. Đến nay, Đảng bộ Nhà trường có 160 đảng viên đang sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng ủy trường đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác phát triển Đảng. Cùng với đó, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hiểu và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 


PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy về công tác phát triển đảng viên, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kết quả từ năm 2015 đến nay, Công đoàn trường đã giới thiệu, bồi dưỡng 26 quần chúng ưu tú cho Đảng; Đoàn Thanh niên đã giới thiệu, bồi dưỡng 146 quần chúng ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó, hàng năm các Chi bộ trực thuộc đều tiến hành đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng. Chất lượng đảng viên của Đảng bộ ngày càng được nâng cao về chất lượng, 100% đảng viên được kết nạp Đảng có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó Thạc sỹ chiếm 19%.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường và ThS. Trần Văn Châu – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Nêu cao tinh thần tự giác của người đảng viên, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn chủ động, tích cực trong công việc và trong học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã quán triệt và tổ chức thực hiện được 07 đợt học Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Nghị quyết Đảng bộ Các Cơ quan Tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020. Kết thúc mỗi đợt học tập 100% số cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch cá nhân, bài thu hoạch cá nhân được đánh giá, chấm điểm theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

 

TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng”


Bên cạnh đó, Đảng bộ Nhà trường xác định được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và coi đây là một biện pháp quan trọng trong quản lý và là động lực để đảng viên phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác này, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo nguyên tắc: chính xác, công bằng và công khai. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Nhà trường đã đề nghị cấp trên xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đảng viên; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng” cho 01 đảng viên; có 02 tập thể và 04 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cho tập thể đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. Có 08 tập thể và 20 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Giang khen thưởng...

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nhà trường đều được đánh giá Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 90% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên đã góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trần Trang

 

 

 

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen