Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 In
Chủ nhật, 21/01/2024 21:08

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (Mã trường DBG) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024, như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Theo kết quả tốt nghiệp THPT

(Tổ hợp xét tuyển)

Theo điểm học bạ THPT

1

Công nghệ thông tin

7480201

60

A00, A01, D01, D07

Sử dụng đồng thời theo 2 phương thức xét tuyển:

- Dựa vào điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12).

- Dựa vào tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (01 môn chính nhân hệ số 2)

2

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

50

A00, A01, B00, D01

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

50

4

Thương mại điện tử

7340122

50

A01, C01, C20, D01

5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

50

A01, B00, C20, D01

6

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

A00, A01, B00, D01

7

Thú y

7640101

50

8

Kế toán

7340301

50

A00, A01, C20, D01

9

Kinh tế

7310101

50

10

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

140

D01, D04, D14, D15

11

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành song ngữ Anh - Trung)

7220201

60

A01, D01, D14, D15

12

Quản lý đất đai

7850103

30

A00, A01, B00, D01

13

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

50

A01, B00, C20, D01

14

Khoa học cây trồng

7620110

50

A00, A01, B00, D01

15

Bảo vệ thực vật

7620112

30

16

Chăn nuôi

7620105

50

17

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

30

18

Nông nghiệp (chuyên ngành: Nông nghiệp thông minh và bền vững)

7620101

30

 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

2.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

a. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (bao gồm cả điểm ưu tiên) của tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, C01, C20, D01, D07, D14, D15 dự kiến đạt từ 15,0 điểm trở lên (Trường sẽ có thông báo chính thức ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào tháng 7/2024);

- Cụ thể các môn xét tuyển theo tổ hợp như sau: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật Lí); C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh).

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải về từ website: http://bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;

- Bản sao hoặc bản phô tô công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân.

2.3.2. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển sớm - Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỳ bậc THPT

a. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên).

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;

- Bản sao công chứng học bạ THPT;

- Bản sao hoặc bản phô tô công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân.

c. Kết quả xét tuyển sớm

- Kết quả xét tuyển sớm sẽ được Trường Đại học Nông Lâm Bắc thông báo trên Website (bafu.edu.vn) và gửi trực tiếp cho thí sinh.

- Trước 17h00 ngày 10/7/2024 Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang sẽ đưa lên hệ thống của Bộ GD&ĐT tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm để thí sinh chủ động lựa chọn thứ tự nguyện vọng ĐKXT. Thí sinh đã được Trường thông báo trúng tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký NVXT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT để được xét tuyển và công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định.

- Kết quả trúng tuyển sớm chỉ được công nhận chính thức khi: thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT, có đăng ký nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống vào ngành mà thí sinh đủ điều kiện và được công nhận trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh tự do (thi sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2023 trở về trước): Cần đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thời gian đăng ký cấp tài khoản từ ngày 01/7 đến ngày 20/7/2024 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh đang ở.

2.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT theo tổ hợp A00, A01, B00, D01

a. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, B00, D01 (01 môn chính nhân hệ số 2) đạt từ 23,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên).

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;

- Bản sao công chứng học bạ THPT;

- Bản sao hoặc bản phô tô công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân.


3. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

3.1. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển dự kiến

3.1.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ

- Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 01/2 đến 15/5. Thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) ngày 20/5/2024.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 16/5 đến 30/6. Thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) trước ngày 10/7/2024.

- Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 01/7 đến 05/8. Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển trước ngày 12/8/2024

- Các đợt tiếp theo (nếu có) sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

3.1.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

+ Đợt 1: Thí sinh phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ GD&ĐT (website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn). Thời gian đăng ký xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT năm 2024.

+ Các đợt xét tuyển bổ sung: Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, trường hợp còn chỉ tiêu, Nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung và công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên Website của Trường Đại học Nông -Lâm Bắc Giang tại địa chỉ: http://bafu.edu.vn.

3.2. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

4. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1: 20.000đ/nguyện vọng đăng ký xét tuyển (theo quy định của Bộ GD&ĐT);

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm học bạ và xét tuyển từ đợt 2 (nếu có): 30.000đ/hồ sơ đăng ký xét tuyển.

5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo (Phòng 104, Tầng 1, Toà nhà A1) Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh     Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204.3874.387;    Hotline: 0363.074.886

- Website: http://bafu.edu.vn/tuyensinh

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen