NCS. Nguyễn Thị Thúy Lan bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại New Zealand In
Thứ năm, 15/07/2021 13:29

Ngày 13/7/2021 NCS. Nguyễn Thị Thúy Lan – Giảng viên tiếng Anh thuộc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại trường Đại học Auckland, New Zealand với đề tài “Intercultural communicative competence: Vietnamese university English teachers’ beliefs and practices”.

Tên tiếng Việt: Năng lực giao tiếp liên văn hóa: Nhận thức và thực hành của giảng viên tiếng Anh tại Việt Nam

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Gillian Ward và TS. Christine Biebricher.


NCS Nguyễn Thị Thúy Lan trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Tóm tắt của luận án:

Năng lực giao tiếp liên văn hóa (NLGTLVH), khả năng giao tiếp qua các ranh giới về ngôn ngữ và văn hóa (Byram, 1997), đã trở thành mục tiêu then chốt của việc giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh quốc tế hóa và toàn cầu hóa trong vài thập kỷ qua. Nghiên cứu này được thực hiện ở Việt Nam, nơi có quá ít nghiên cứu về nhận thức và thực hành của giảng viên tiếng Anh tại Việt Nam (GVTAVN), đặc biệt là giảng viên giảng dạy cho sinh viên không chuyên Anh, về NLGTLVH. Nghiên cứu đã xem xét cách GVTAVN nhận thức về NLGTLVH, cách họ nâng cao NLGTLVH cho sinh viên trong các lớp học tiếng Anh cơ bản của họ, và những yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và thực hành của họ đối với NLGTLVH trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam.

 

NCS Nguyễn Thị Thúy Lan và 2 giáo viên hướng dẫn luận án.


Nghiên cứu gồm hai giai đoạn được thiết kế theo phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng phương pháp nghiên cứu điển hình. Giai đoạn 1 nhằm khám phá sự hiểu biết chung về nhận thức của GVTAVN về NLGTLVH với sự tham gia của 107 GVTAVN tại 35 trường Đại học ở Việt Nam. Giai đoạn 2 tìm hiểu cách 6 GVTAVN nâng cao NLGTLVH cho sinh viên trong lớp học tiếng Anh cơ bản của họ, mối quan hệ giữa nhận thức và thực hành của họ đối với NLGTLVH và các yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến mối quan hệ đó.

Sử dụng mô hình về NLGTLVH của Byram (1997) và lý thuyết văn hóa xã hội của Vygotsky (1978, 1987) làm khung lý thuyết, kết quả của nghiên cứu này cho thấy GVTAVN có những nhận thức tích cực về NLGTLVH và vai trò của nó đối với tương lai của sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức của họ về NLGTLVH chứa đầy những mâu thuẫn và những điều không chắc chắn về tính khả thi của việc nâng cao NLGTLVH cho sinh viên trong các lớp học tiếng Anh cơ bản tại Việt Nam. Đối với việc thực hành giảng dạy về NLGTLVH, GVTAVN có xu hướng trở thành người truyền tải kiến ​​thức văn hóa, thay vì là người hòa giải giữa các nền văn hóa để phát triển thái độ, kỹ năng và nhận thức về văn hóa cho sinh viên. Dữ liệu từ nhận thức và thực hành của GVTAVN về NLGTLVH chỉ ra rằng GVTAVN chưa coi NLGTLVH là mục tiêu cần đạt được trong các bài giảng của họ. Sự mâu thuẫn giữa nhận thức và thực hành về NLGTLVH của GVTAVN cũng được làm sáng tỏ do nhiều yếu tố từ các bối cảnh khác nhau như cá nhân, tổ chức và văn hóa xã hội. Nghiên cứu cung cấp những đóng góp đáng kể cho việc nâng cao sự hiểu biết về nhận thức và thực hành của GVTAVN về NLGTLVH trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng cung cấp một mô hình văn hóa xã hội nhằm hỗ trợ cho việc tìm hiểu nhận thức và thực hành của giảng viên tiếng Anh ở các quốc gia khác về NLGTLVH.

Buổi bảo vệ luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Thị Thúy Lan đã được thực hiện trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Sau khi NCS trình bày tóm tắt luận án, các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự đã chỉ ra những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn, có những nhận xét thẳng thắn, trao đổi cởi mở và những câu hỏi mang tính chuyên môn cao liên quan đến các nội dung nghiên cứu. NCS đã cảm ơn các ý kiến đóng góp và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng đặt ra.

 

NCS Nguyễn Thị Thúy Lan và các thành viên Hội đồng chấm luận án.


Hội đồng chấm luận án đánh giá cao các kết quả đã đạt được của luận án, cũng như bài trình bày của NCS và các câu trả lời của NCS đối với các câu hỏi do Hội đồng đặt ra. Hội đồng nhấn mạnh rằng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và tính đóng góp cao đối với thực hành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và các quốc gia có điều kiện văn hóa xã hội giống Việt Nam. Với kết quả 100% phiếu tán thành, Hội đồng đã công nhận NCS. Nguyễn Thị Thúy Lan đã bảo vệ thành công luận án.

Kết thúc buổi bảo vệ, NCS Nguyễn Thị Thúy Lan đã phát biểu và gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các thành viên Hội đồng, Giáo sư hướng dẫn, Bộ giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình, đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cổ vũ, động viên để NCS hoàn thành xuất sắc luận án.

Nguồn: NCS Nguyễn Thị Thúy Lan

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen