Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 In
Thứ năm, 08/07/2021 13:03

Sáng 8/7, các thí sinh đã hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đề và gợi ý đáp án môn Sinh học (mã đề 203, 208, 213 và 222).

Gợi ý giải đề môn Sinh học mã 208, 209, 223:

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2

Nhấn để phóng to ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề 203:

 

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề 208:

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 8

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 9

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 10

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 11

Nhấn để phóng to ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 5

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 6

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề 213:

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 12

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 13

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 14

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề thi 222:

 

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 16

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 17

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 18

Nhấn để phóng to ảnh

Gợi ý giải môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 19

Nhấn để phóng to ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn để phóng to ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhấn để phóng to ảnh

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen