Thông báo ĐK thi chứng chỉ CNTTCB, Tiếng Anh B đợt tháng 10 năm 2019

Lưu ý:

+ Dự kiến ngày thi: 19&20/10/2019

+ Thời gian đăng ký đến hết ngày 13/10/2019

+ Liên hệ hotline: 0972.298.612

Chi tiết xem file đính kèm!

1046 TB vv đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 10-2019