Cán bộ viên chức

Đỗ Thị Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Giám đốc
– Chức danh: Giảng viên chính

– Email: huyendt@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0982036952

 

Lê Thị Phương Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Chức danh: Giảng viên
– Email: huyenltp@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0984315458

Trần Văn Châu

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Chức danh: Giảng viên chính
– Email: chautv08@gmail.com

– Điện thoại: 0912 707 666

 

Nguyễn Công Thành

– Trình độ: Tiến sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Chức danh: Giảng viên
– Email: congthanhcnsh@gmail.com
– Điện thoại: 091.502.3815

Ngô Viết Hoàn

– Trình độ: Tiến sỹ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: ngoviethoan@gmail.com

– Điện thoại: 0979035079

 

Đoàn Văn Hiện

– Trình độ: Thạc sỹ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: hiendv@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0983275110

Nguyễn Thị Thúy Lan

– Trình độ: Tiến sỹ
– Chức danh: Giáo viên
– Email: thuylannguyenpt@gmail.com

– Điện thoại: 0977668039

Nguyễn Thị Hoa

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: nguyenhoa190288@gmail.com

– Điện thoại: 0989 192 029

Ngô Thị Hoàng Anh

– Trình độ: Đại học
– Chức danh: Giáo viên
– Email: hoanganhenglish@gmail.com

– Điện thoại: 0984315415

Ngô Văn Kiên

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Kỹ sư
– Email: nvkien.it@gmail.com

– Điện thoại: 0936953305

Phạm Thu Hương

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Phụ trách Kế toán
– Email: Phamhuong191@gmail.com

– Điện thoại: 0972 121 091