Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 07/9/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

 

913 QĐ vv cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 07-9-2019

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 07.9.2019