Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

419 TB vv đăng ký thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6-2020