Kế hoạch thi Tiếng Anh A2 ngày 31/5/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

413 KH thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương trình độ A2 khung tham chiếu Châu Âu, đợt thi 31.5.2020