Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 11 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1480 TB vv đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 11-2019