Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB, Tiếng Anh B ngày 19,20 tháng 10 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 13h30’thứ Năm ngày 24/10/2019”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 19.10.2019

8.KET QUA THI CC TIENG ANH B 20.10.2019

Attachments