Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 01 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

1626 TB vv đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 01-2020