Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Tiếng Anh A2 thi ngày 01/12/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1152 QĐ vv cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc A2 (dành cho sinh viên)

10. DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 01.12.2019