Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 31/7 & 01,02/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

652 Thông báo KH và DS phòng thi 31.7 và 01,02.8.2020

Attachments