Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 31/7 & 01,02/82020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 9h00′  thứ Sáu ngày 07.8.2020”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 31.7.2020

Attachments