Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 05/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

Lịch thi và danh sách thi ngày 05.9.2020

Attachments