Lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 06/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

Lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 06.9.2020