Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 30 tháng 5, 01&02 tháng 6 năm 2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 117h00′ thứ Hai ngày 08/6/2020”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 30.5_01,02.6.2020

Attachments