Kế hoạch thi chứng chỉ CNTTCB ngày 05,06,07,08&09/6/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

444 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt thi ngày 05,06,07,08,09-6-2020)