Lịch công tác tuần11 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

LỊCH TUẦN

Tuần 11 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai ngày 11/3/2024
11h00’ Thông qua đề cương chi tiết học phần (ngành Ngôn ngữ Anh) Toàn thể GV ThS. Đỗ Thị Huyền Phòng máy tính tầng 3
Thứ Ba ngày 12/3/2024
09h00’ Hội nghị thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 đối với cộng tác viên tuyển sinh Theo Kế hoạch số 290/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/3/2024 TS. Mai Thị Huyền Hội trường B5
14h00’ Hội nghị thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 đối với cộng tác viên tuyển sinh Theo Kế hoạch số 290/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/3/2024 TS. Mai Thị Huyền Hội trường B5

Nhắc việc:

  1. Toàn thể CVHT tham gia và đôn đốc sinh viên lớp mình tham gia Hội nghị tuyển sinh đầy đủ và đúng giờ.
  2. Thầy Công Thành và cô Phương Huyền chủ động công việc được giao phụ trách và báo cáo tiến độ và o ngày thứ Ba 12/3/2024 để Trung tâm báo cáo lãnh đạo Trường trong cuộc họp giao ban (diễn ra vào thứ Tư 13/3/2024).