Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 07&08/11/2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00′  thứ Hai ngày 16.11.2020”

Chi tiết xem file đính kèm!

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 07,08,11.2020

Attachments