Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 07&08/11/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

1005 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (07,08-11-2020)