Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 05/9/2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 16h30′  thứ Tư ngày 09.9.2020”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 05.9.2020

Attachments