Kế hoạch thi + Danh sách phòng thi Tiếng Anh, Tiếng Trung bậc 2 ngày 08.9.2019

Chi tiết  xem file đính kèm!

1000 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) bậc 2