QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh A2, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 9-11 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

872a QĐ vv thành lập các lớp tiếng Anh tương đương tình độ A2, kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9-11 năm 2019